České Švýcarsko - kam na výlet?

Air Jordan Big Fund, Jordan Big Fund Kids Air Jordan Big Fund, Jordan Big Fund Kids

Pravčická brána

Nejznámější dominantou Českého Švýcarska je dozajista Pravčická brána. Tento jedinečný skalní útvar nalezneme v Jetřichovických stěnách asi 4km od obce Hřensko. Rozměry tohoto pískovcového oblouku jsou ohromující – šíře brány u samého dna dosahuje 26,5m, otvor měří 16m. Brána se již v 19. století stala vyhledávaným turistickým místem, obzvláště lákala malíře a krajináře. do roku 1980 bylo také možné vstoupit i na samotnou korunu brány. Vzhledem k stále probíhající erozi a ztenčování oblouku však byla přístupová cesta na vrchol uzavřena. v boji proti zkáze brány byla přijata také další opatření – ochránci natřeli nejvíce ohrožené partie směsí drceného pískovce a tmelu z pryskyřice.

V okolí Pravčické brány se nachází i menší, ale neméně zajímavé skalní útvary. Poblíž stojí nepřehlédnutelný Velký a Malý Pravčický kužel. Nedaleko obce Vysoká Lípa leží i Malá Pravčická brána, oproti své velké sestře však dosahuje pouze zlomku její výšky.

Dolský mlýn

V Srbskokamenické soutěsce v údolí řeky Kamenice můžeme navštívit pozůstatky majestátního mlýna. První zmínka o této stavbě pochází již z roku 1515. Takzvaný Dolský mlýn sloužil k mletí obyvatelům z Vysoké Lípy a Kamenické Stráně. Jelikož řeka Kamenice sloužila i k plavení dřeva, musel hospodář po dobu splavu mlýn odstavit. Aby mohl mlynář i během této nečinnosti vydělávat, bylo domu uděleno právo na pálení ovoce a prodeje piva.

Od roku 1945 je mlýn zcela opuštěn a podléhá zkáze. Ani tento fakt však nemění nic na tom, že tísnivá a tajemná atmosféra stále láká zvědavce a turisty. Mlýn je opředen řadou pověstí, nejznámější z nich je pak o mlynáři, jež poslal svého syna do světa na zkušenou. Ten se po letech vrátil, maskován za vousatého cizince. Rozhodl se překvapit rodiče a tak se v mlýně ubytoval pod cizím jménem. Mlynář vida, že je pocestný bohatý, rozhodl se jej s manželkou zabít a tělo ukrýt v lese. Druhý den se však od vesničanů dozvěděli, že jejich nocležník nebyl nikdo jiný, než jejich ztracený syn. Mlynář se prý oběsil a mlynářka se vrhla ze zoufalství do řeky. Duch jejich syna stále bloudí v lesích kolem mlýna, právě zrada jeho rodičů mu nikdy nedopřeje klidu.

Tiské stěny

V lesích přiléhajících k obci Tisá se ukrývají takzvané Tiské stěny. V dnešní době se zde turisté mohou pohybovat už jen po vyznačených okruzích, které jsou rozděleny na naučné stezky Velkých a Malých Tiských stěn. v 19. a 20. století byl do místních labyrintů vstup povolen pouze s místním průvodcem. Nejeden dobrodruh či pytlák se v tomto bludišti ztratil a zemřel.

Masiv z kvádrových pískovců byl po staletí obrušován vodou i větrem, tak vznikly zajímavé skalní útvary. Mnoho z nich je také popsáno a pojmenováno informačními tabulkami. Pro turisty i horolezce je velmi atraktivní monument připomínající hlavu se dvěmi tvářemi nesoucí název „Janusova hlava“. Dalšími dominantními solitéry jsou např. Srnčí a Dvojitá věž, Zpovědnice, Želva, Slon a další.

Stejně jako k většině míst Českého Švýcarska se i k Tiským Stěnám vztahuje pověst. v časech Velké francouzské revoluce prchl francouzský šlechtic do Českých zemí. Vzal s sebou i veškeré své bohatství a majetek. Aby měl jistotu, ukryl vše pod skalní římskou v Tiském labyrintu. Protože ale neznal ošemetné uličky skal, již nikdy svůj poklad nenašel a pomátl se. Traduje se, že lesní skřítkové poklad střeží a zlomyslně svádějí lidi z cesty. Kdo ví, třeba se právě vám podaří objevit tajemství zdejších skal!

Údolí řeky Kamenice

Nevyzpytatelná řeka Kamenice pramení v Jeleních skalách na úbočí Lužických hor. Za vidění stojí jednoznačně její tři soutěsky: Sbrskokamenická, Divoká a Tichá. Koryto řeky po staletí vymílá do země hluboké propasti a strže. v 19. století majitel zdejšího panství nechal vystavět kolem koryta řeky chodníky a četné lávky, dal zbudovat jez a zvětšit tunely ve skalních průrvách. Podle tohoto šlechtice byla pojmenována i soutěska – Tichá neboli Edmundova. Dravější částí toku Kamenice je i Divoká soutěska, která se otevření dočkala o pár let později, neboť zde řeka nabírá na síle a zkrocení jejího toku bylo o dost obtížnější.

S turisty se plaví na loďce zkušený převozník, který vždy upozorní na nejzajímavější skalní útvary, které i zde nesou jména, jež jim daly předchozí generace cestovatelů – Strážce přístavu, Babička, Rodiče a další.