NP České Švýcarsko

Air Jordan Big Fund, Jordan Big Fund Kids Air Jordan Big Fund, Jordan Big Fund Kids

O národním parku České Švýcarsko

Obecně

České Švýcarsko je naším nejmladším národním parkem, který vznikl v roce 2000. Leží na území chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, které ochránci přírody evidují jako CHKO od roku 1972. Nebereme-li v úvahu státní hranice, rozprostírá se tato pískovcová krajina od Jetřichovic na našem území až po německou Pirnu.

Právě pískovcové masivy utvářejí největší dominanty Českého Švýcarska. Zdejší vodní toky po tisíciletí vymílají do kamene úzké strže, věže, rokle a labyrinty ztrácející se v bujné vegetaci. Typickým příkladem vodní eroze je skalní monument -  Pravčická brána. Mnoho skalních útvarů v okolí připomíná tvarem lidské postavy, prudkým odplavením měkčích vrstev pískovce dochází ke vzniku hřibovitých útvarů, které podněcují představivost každého turisty.

Největším městem Českého Švýcarska je Děčín. Rozkládá se na obou březích řeky Labe. Zároveň se jedná o nejníže položené město České republiky. Lákadlem pro turisty je Děčínský zámek shlížející na poklidný tok Labe ze 150m vysoké skály. Děti jistě ocení návštěvu zoologické zahrady. Dalším unikátem tohoto malebného města jsou jeho mosty přes řeku Labe – přes její tok se jich klene celkem dvacet. Neméně zajímavou je i stolová hora s vyhlídkou nesoucí název Stoličná, nebo též Kvádrberk. Při jasné obloze nabízí úžasný výhled na údolí Labe chráněnou krajinou oblast Labské pískovce.

Příroda

Nesmíme také zapomínat na bohaté zastoupení chráněné flóry i fauny. Hluboké lesy Českého Švýcarska poskytují úkryt pro vzácné čápy černé a netopýry. Činnost člověka však zapříčinila úplné vyhynutí původních druhů zvířat – medvěda hnědého, kočky divoké i tetřeva hlušce.

Skalní masivy hostí na svých stěnách celou škálu mechů a lišejníků. V úrodných půdách kolem řek a mokřadů vyrůstá řada pestrobarevně kvetoucích bylin – např. třezalka tečkovaná, lilie zlatohlávek nebo áron plamatý.