Saské Švýcarsko - kam na výlet?

Air Jordan Big Fund, Jordan Big Fund Kids Air Jordan Big Fund, Jordan Big Fund Kids

Königstein

Na levém břehu Labe, asi 15 km od hraničního přechodu Hřensko leží městečko a stejnojmenný hrad Königstein. Oblast Saského Švýcarska vyniká ještě hustším počtem skalních útvarů, než je tomu na naší straně. Zajímavostí jsou jednoznačně typické stolové hory. Právě na jedné z nich byla již ve 12. století zbudována nedobytná tvrz, v průběhu staletí přestavěna do nynější podoby. Pevnost proslula svým strategickým umístěním, proto například v období druhé světové války ukrývala cennosti Drážďanské galerie výtvarného umění. Dnes je pro návštěvníky zpřístupněna zbrojnice s dobovými exponáty, vězení a rozsáhlá sklepení.

Bad Schandau a okolí

Lázeňské město Schandau (česky Žandov) leží na soutoku řek Labe a Křinice. v polovině 18. století zde byl nalezen železitý pramen a otevřeny lázně. Bad Schandau je mimo lázeňského města také výchozím bodem pro výlety po krásách Saského Švýcarska. Podle všeho se zde otevírá vstup do nejkrásnějších částí tohoto národního parku. Východně od Schandau se tyčí pohoří Schrammsteine, které nabízí pohodlné hřebenové stezky s bezpočtem atraktivních vyhlídek do kraje, např. Elbaussicht a Schramsteinaussicht. Další putování lze namířit údolím řeky Křinice, jejíž koryto vytváří hluboké kaňony. na konci toku pak můžeme obdivovat Lichtenheinský vodopád a menší Beuthenfall na přitékajícím potoce Beuthenbach.

Amselsee a Basteibrücke

Z dalšího lázeňského města Kurort Rathen se turistům nabízí možnost přejít unikátní pískovcový most vedoucí od pevnosti Rathen přes rokli Mardertelle až na sklaní plošinu Bastei (Bašta). Most je dlouhý 79 m, se nalézá ve výšce 192 m a nabízí fantastický výhled do okolí.

Z města Rathen se můžeme vydat na loďce po umělém jezeře Amselsee (Kosí jezero) skrz Kosí údolí (Amselgrund) k vodopádu Amselfall. od tohoto místa až k Bastei se ve skalních stěnách rozprostírá mnoho přírodních jeskyní, roklí a puklin zvaných Scwedenlöcher. za třicetileté války tato místa sloužila jako úkryt zdejších obyvatel před švédskými vojsky.